Poptávkový formulář
Co pro Vás můžeme udělat?

Kontaktní údaje:
* Jméno:
* Příjmení:
Firma:
* Telefon:
* e-mail:
Bližší informace, upřesnění Vašeho přání:
Výkresy, plány, náčrtky:

( připojené soubory max 2MB )
* - Tyto položky je nutné vyplnit

Ocenění Spolehlivá firma

CL - system s.r.o.

Naše firma se zabývá kompletním řešením elektroinstalací, zabezpečovacích systémů a hromosvodů.

Elektroinstalaci jsme schopni zařídit od návrkhu instalace, zřízení dokumentace, samotnou instalaci až po revizní zprávu vše dle požadavků zákazníka.

Domovní a bytová instalace:

Neméně důležitou oblastí naší činnosti, jsou instalace prováděné v občanské a bytové výstavbě. I zde jsme schopni provést veškeré silnoproudé a slaboproudé instalace a dodávky. Nejen elektroinstalační a datové rozvody ale také dodávky informačních technologií i prvky inteligentní domácnosti jako například řízení osvětlení, či různých systémů vytápění. Tyto technologie následně zvyšují pohodlí a bezpečnost Vašeho domova. Nabízíme kompletní službu, od poradenství přes projektovou přípravu, následnou instalaci až po revizi a následný, záruční i pozáruční servis.

Průmyslová instalace:

Instalace v průmyslovém prostředí vyžadují mimo profesní připravenosti i jistou zkušenost s elektromontážními pracemi v tomto specifickém prostředí. Jsme připraveni na řešení potřeb průmyslových investorů. Provádíme veškeré rozvody od staveništních rozvaděčů pro zajištění staveniště, výstavby veřejného osvětlení vnějších průmyslových prostor, elektorinstalační práce a rozvody v rámci objektů, osvětlení, vybavení rozvoden až po napojení technologií.

Ve spolupráci instalujeme rozvaděče a technologie pro měření a regulaci. Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení a revizních správ, je samozřejmostí. V administrativních prostorách provádíme také slaboproudé a datové rozvody, včetně dodávky IT a kancelářské techniky. Následně poskytujeme zákazníkům potřebný servis, pravidelné revize či opravy. Při práci v již živých provozech maximálně vycházíme vstříc zákazníkovi, aby výrobní činnost byla co nejméně narušována.

Hromosvody:

Neustále sledujeme vývojové trendy v oboru a zařazujeme je do naší nabídky, jako produkty, materiály a technická řešení. Při realizování zakázek dokážeme uspokojit náročné požadavky jak malých, tak i velkých zákazníků, neboť se pravidelně účastníme veškerých seminářů či odborných výstav, na kterých čerpáme odborné zkušenosti výrobců hromosvodného zboží. Více informací naleznete v naší sekci veletrhy, semináře.

Naše společnost výhradně odebírá zboží od předních výrobců hromosvodného zboží či přepěťových prvků, kteří vlastní ty nejlepší evropské reference. Máte tak jistotu, že Vy a Váš majetek je 100% ochráněn. Mezi takové společnosti patří: DEHN + SÖHNE, OBO BETTERMANN, SALTEK, TREMIS, KOPOS KOLÍN a další...

Provádíme tyto odborné práce:

Odbornou montáž hromosvodů, jak pasivních, tak i aktivních
Revize hromosvodů, (měření soustavy a vystavení revizní zprávy)
Opravy a rekonstrukce původních hromosvodných soustav
Uzemnění hromosvodné soustavy včetně výkopových prací

Revize elektro:

Zajišťujeme výchozí a periodické revize vyhrazených elektrických zařízení, revize strojních zařízení i revize ručního nářadí. Provádíme revize ve výrobních závodech, v bytové výstavbě i pro jednotlivédomy a stavení.

Měření v elektroinstalaci:

napětí vs. porovnání s dovoleným úbytkem
velikost impedanční smyčky přívodního vedení a zkratový proud Ik
přechodový odpor ochranného vodiče u kovové rozvodnice
celkový odpor uzemnění
čas a vypínací proud proudových chráničů
izolační odpor elektroinstalace
kontrola spojitosti ochranného vodiče
kontrola a změření přechodového odporu pospojování a doplňkového pospojování

Projekční činnost:

Abychom byli schopni zabezpečit komplexnost služeb, vyhotovíme projektovou dokumentaci. Sledujeme vývojové trendy v oblasti norem a legislativy, abychom mohli našim zákazníkům poskytnout servis na nejvyšší odborné úrovni.clsystem.cz (c) 2015 | CLWEB.cz